Hotel Młyn Klekotki

Kontakt

Klekotki

Klekotki 1
14-407
Godkowo,
Polska

Telefon: +48 55 249 00 00
Telefon: +48 506 833 782

NIP 527-020-43-99

REGON 008336395

KRS 0000014439

Poznaj
Klekotki